Το ΕνΛόγω® συνεργάζεται με καταξιωμένους επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και την ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο της λογοθεραπείας, της ψυχολογίας, της εργοθεραπείας και της ειδικής αγωγής.

Η επιστημονική ομάδα:

Λογοθεραπευτές/Λογοπαθολόγοι:

Μπέσσας Ν. Ανδρέας, PhD Speech-Language Therapy,

Λογοθεραπευτής, Ειδικός παιδαγωγός

Επιστημονικός υπεύθυνος διεπιστημονικής ομάδας

Τζίκα-Σταυροπούλου Μυρτώ, BSc Speech-Language Therapy

Λογοθεραπεύτρια

Ταταράκη Ειρήνη, BSc Speech-Language Therapy

Λογοθεραπεύτρια

Παιδοψυχολόγοι:

Πατσαούρα Δήμητρα, MSc in Psychology: Child and Adolescent Psychology

Παιδοψυχολόγος

Γεωργακοπούλου Δήμητρα, BSc  in Psychology / Νeuropsychology

Παιδοψυχολόγος

Ειδικοί παιδαγωγοί / Δάσκαλοι ειδικής αγωγής:

Λαγγούση Γεωργία,

Ειδική παιδαγωγός

Εργοθεραπευτές:

Κορδογιάννη Ταξιαρχούλα, BSc

Εργοθεραπεύτρια

Διοικητικό προσωπικό:

Πισκοπάκη Άρτεμις,

Γραμματειακή υποστήριξη

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?