Η Δυσλεξία είναι μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, όπου το άτομο, μικρής ή μεγάλης ηλικίας, παρουσιάζει δυσκολίες στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης. Η δυσλεξία είναι εξελικτική διαταραχή των ακαδημαικών δεξιοτήτων (ανάγνωση,γραφή,αντίληψη μαθηματικών), συναντάται στο 10-15% των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Αγόρια-Κορίτσια=4:1), ενώ κάποια παιδιά παρουσιάζουν διαταραχές και στο γραπτό και στον προφορικό λόγο. 
Ένας απλός ορισμός της δυσλεξίας είναι "άτομα τα οποία δυσκολεύονται να μάθουν μέσω της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος (τραύμα, πνευματική καθυστέρηση κτλ.)". Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να ανήκουν και ευφυή ή και ταλαντούχα άτομα. Η παγκόσμια ομοσπονδία της νευρολογίας καθορίζει τη δυσλεξία ως "διαταραχή που φανερώνεται από τις δυσκολίες στην εκμάθηση του διαβάσματος, παρά την επαρκή νοημοσύνη και τις κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες του ατόμου".
Η δυσλεξία δεν είναι αυστηρά μόνο μια διαταραχή ανάγνωσης. Για να διαβάσει και να συλλαβίσει κανείς απαιτείται ο συντονισμός πολλών εγκεφαλικών λειτουργιών. Τα προβλήματα προκύπτουν σε ένα ή περισσότερα λειτουργικά επίπεδα. Η αναπτυξιακή δυσλεξία είναι μια, νευροβιολογικά βασισμένη, έλλειψη στην απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και ορθογραφίας, σε σχέση πάντα με τις γενικές διανοητικές δυνατότητες του ατόμου.
Τα "σημάδια" της δυσλεξίας, αυτά που εξακολουθούν να πανικοβάλλουν γονείς και εκπαιδευτικούς, ακόμα και όταν "έχουν κάτι ακούσει" για το θέμα αυτό είναι αντιστροφές γραμμάτων - αριθμών, αντιμεταθέσεις ή παραλείψεις ή προσθήκες γραμμάτων (ή συλλαβών), καθρεφτική ανάγνωση ή γραφή, αντικαταστάσεις λέξεων με άλλες παρεμφερούς σημασίας, κάνουν "περίεργα" και αδικαιολόγητα λάθη, έχουν δυσανάγνωστα γραπτά, δυσκολεύονται να μάθουν πίνακες, σειρές ονομάτων, δυσκολεύονται να αντιγράψουν από τον πίνακα ή από σημειώσεις, έχουν προβλήματα προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο.
Αντιθέτως τα δυσλεκτικά άτομα έχουν γρήγορη αντίληψη, συχνά ξαφνιάζουν με την οξυδέρκεια των παρατηρήσεων τους, έχουν ικανότητες συνδυαστικές, κρίνουν και οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα μετά από επεξεργασία δεδομένων, έχουν έφεση στην μηχανολογία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έχουν γόνιμη φαντασία, χιούμορ και επινοητικότητα.
Βασική προϋπόθεση επιτυχούς αποκατάστασης είναι η διεπιστημονική εφαρμογή προγραμμάτων θεραπείας (από λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό και εργοθεραπευτή). Σε πολλές περιπτώσεις η έγκαιρη διάγνωση (ακόμα και από την προσχολική ηλικία) οδηγεί στην σχεδόν πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων του δυσλεκτικού ατόμου.
Το πρόγραμμα θεραπείας του λογοθεραπευτή περιλαμβάνει εξάσκηση των γνωσιακών (γνωστικών) ικανοτήτων του παιδιού, ειδικότερα της ικανότητας χειρισμού των φωνημάτων (φωνολογική ενημερότητα) καθώς και εξάσκηση των γλωσσικών του ικανοτήτων (μορφολογία λέξεων, σύνταξη, λεξιλόγιο, πραγματολογία, μεταγλωσσικές ικανότητες).

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?