Το Διεπιστημονικό Κέντρο ΕνΛόγω είναι ένας επιστημονικός χώρος στην περιοχή της Πάτρας με στόχο τη έγκυρη διάγνωση και την άμεση αποκατάσταση λογοθεραπευτικών, ψυχολογικών και άλλων δυσκολιών. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Το κέντρο μας συνεργάζεται με καταξιωμένους επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και την ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο της λογοθεραπείας, της ψυχολογίας, της εργοθεραπείας και της ειδικής αγωγής.

Ανταποκρίνονται με συνέπεια και αφοσίωση στην ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητα κάθε παιδιού, εφήβου και ενήλικα.

Στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και ηλεκτρονικούς υπολογιστές με μοναδικό software, καθώς σχεδιάζεται από εμάς και εάν είναι απαραίτητο εξειδικεύεται στο κάθε παιδί ξεχωριστά, για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.

Τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν την αναλυτικότατη περιγραφή των συμπτωμάτων και την στοχευμένη παρέμβαση στους τομείς που το κάθε άτομο έχει ανάγκη, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση με άσκοπες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα το κάθε αναπτυξιακό πρόγραμμα να ολοκληρώνεται άμεσα και σταθερά.

Το Διεπιστημονικό Κέντρο ΕνΛόγω με υπευθυνότητα και επιστημονική πληρότητα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Παρεμβαίνουμε σε περιπτώσεις (μεταξύ άλλων):

 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 
 • Διάσπαση Προσοχής
 • Υπερκινητικότητα
 • Βαρηκοΐα
 • Κώφωση
 • Κοχλιακό Εμφύτευμα 
 • Αναπτυξιακή Διαταραχή
 • Φωνολογική Διαταραχή
 • Νοητική Υστέρηση 
 • Δυσλεξία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Διαταραχές Προφορικού Λόγου
 • Διαταραχές Γραπτού Λόγου
 • Τραυλισμός
 • Αυτισμός

Προσφέρουμε προγράμματα:

 • Λογοθεραπείας–Ειδικής Διαπαιδαγώγησης
 • Πλήρες πρόγραμμα Λογοθεραπείας-Εργοθεραπείας-Ατομικής ψυχοθεραπείας
 • Ομάδες Γραφής και Ανάγνωσης 
 • Ομάδες Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Συμμετοχή στις ομάδες παιδιών (γραφής-ανάγνωσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, κοινωνικοποίησης)
 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Νευροψυχολογική αποκατάσταση 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?