Το Διεπιστημονικό Κέντρο ΕνΛόγω με υπευθυνότητα και επιστημονική πληρότητα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

Συμβουλευτική εγκύων & νέων γονέων

Στο Διεπιστημονικό Κέντρο ΕνΛόγω παρεμβαίνουμε σε περιπτώσεις (μεταξύ άλλων):

 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 
 • Διάσπαση Προσοχής
 • Υπερκινητικότητα
 • Βαρηκοΐα
 • Κώφωση
 • Κοχλιακό Εμφύτευμα 
 • Αναπτυξιακή Διαταραχή
 • Φωνολογική Διαταραχή
 • Νοητική Υστέρηση 
 • Δυσλεξία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Διαταραχές Προφορικού Λόγου
 • Διαταραχές Γραπτού Λόγου
 • Τραυλισμός
 • Αυτισμός

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?